نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

170

زمین مسکونی۱۴۵۲

کد: 1452

زمین مسکونی

مساحت: 170 زیربنا: 94

فروش

170

 آدرس: استان ، طبس، شهرک امام حسین

65

زمین مسکونی۱۴۵۱

کد: 1451

زمین مسکونی

مساحت: 268 زیربنا: ---

فروش

65

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

70

زمین تجاری ۱۴۵۰

کد: 1450

زمین تجاری

مساحت: 43 زیربنا: ---

فروش

70

 آدرس: استان ، طبس، حاشیه امام زاده

60م

زمین مسکونی۱۴۴۶

کد: 1446

زمین مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: ......

فروش

60م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر-روبروی مسجد

80م/کارشناسی

منزل مسکونی۱۰۵۱۹

کد: 10519

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 90

فروش

80م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر-معراج5

65م

زمین مسکونی ۱۴۳۳

کد: 1433

زمین مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: ....

فروش

65م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر-فدک 18

55م

زمین مسکونی۱۴۳۱

کد: 1431

زمین مسکونی

مساحت: 162 زیربنا: ....

فروش

55م

 آدرس: استان ، طبس، فاز2-فرهنگیان7

55م

زمین مسکونی۱۴۳۰

کد: 1430

زمین مسکونی

مساحت: 330 زیربنا: ....

فروش

55م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

80م

منزل مسکونی۱۰۵۱۳

کد: 10513

مسکونی

مساحت: 235 زیربنا: 96

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، کوچه شهدا

80م/کارشناسی

زمین مسکونی۱۴۲۶

کد: 1426

زمین مسکونی

مساحت: 400 زیربنا: ...

فروش

80م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، بلوار 15 خرداد