نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

50 م

مسکونی

کد: 10379

مسکونی

مساحت: 1204 زیربنا: 100

فروش

50 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، شهرک کوثر

90تا 95م

مسکونی

کد: 10376

مسکونی

مساحت: 190 زیربنا: 90

فروش

90تا 95م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، گلشن 3

75 - 80 م

مسکونی

کد: 1289

زمین مسکونی

مساحت: 220م زیربنا: ---

فروش

75 - 80 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، رضوان شهر

55 م

تجاری

کد: 1281

زمین تجاری

مساحت: 37 زیربنا: ---

فروش

55 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، بالاتر از هتل بهمن-واگذاری شهرداری

80 م

مسکونی

کد: 1279

زمین مسکونی

مساحت: 313 زیربنا: ---

فروش

80 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، پهن کوچه-کوچه شهید عظیمی زاده

کارشناسی 80 م

مسکونی

کد: 1278

زمین مسکونی

مساحت: 300م زیربنا: ---

فروش

کارشناسی 80 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، روبروی تامین اجتماعی-خیابان گلبرگ

55 م

مسکونی

کد: 10356

مسکونی

مساحت: 160 زیربنا: 80-70متر

فروش

55 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر-معراج22

80م

مسکونی

کد: 10354

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 92

فروش

80م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر-خ معراج

100 م

تجاری

کد: 1273

زمین تجاری

مساحت: 45 م زیربنا: ---

فروش

100 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، فلکه معلم-روبروی دانشگاه

55 م

مسکونی

کد: 1272

زمین مسکونی

مساحت: 352 زیربنا: ---

فروش

55 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، رضوانشهر-کوچه حجاب