نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

65

مسکونی۱۳۱۶

کد: 1316

زمین مسکونی

مساحت: 220 زیربنا: *

فروش

65

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، پشت هتل بهمن-مجتمع توریستی

80

مسکونی۱۰۴۰۷

کد: 10407

مسکونی

مساحت: 156 زیربنا: 80

فروش

80

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، روبروی امامزاده-

75

مسکونی۱۰۴۱۱

کد: 10411

مسکونی

مساحت: 135 زیربنا: 86

فروش

75

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

80 م

مسکونی۱۰۴۰۴

کد: 10404

مسکونی

مساحت: 160 زیربنا: 100

فروش

80 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، ابتدای مسکن مهر

80

مسکونی۱۰۳۹۷

کد: 10397

مسکونی

مساحت: 250 زیربنا: 80

فروش

80

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، خیابان منتظری

90

مسکونی۱۰۳۹۶

کد: 10396

زمین مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 90

فروش

90

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، زیباشهر-

70

مسکونی۱۰۳۹۳

کد: 10393

مسکونی

مساحت: 120 زیربنا: 80

فروش

70

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، شیرینی سرای یزدی ها-شعبه بانک ملی

90 م

مسکونی۱۰۳۸۷

کد: 10387

مسکونی

مساحت: 250 زیربنا: 117

فروش

90 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، شهرک کوثر-پشت پارک جنگلی

80

مسکونی۱۰۳۸۳

کد: 10383

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 90

فروش

80

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، شهرک ولیعصر-

50م

مسکونی۱۲۹۳

کد: 1293

زمین مسکونی

مساحت: 330 زیربنا: ---

فروش

50م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، پشت کارواش حرم