نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

55م

زمین فروشی۱۱۸۰

کد: 1180

زمین مسکونی

مساحت: 280 زیربنا: ---

فروش

55م

 آدرس: استان ، ، فاز 2 فرهنگیان 5

90م

منزل فروشی ۲۲۵۵

کد: 2255

مسکونی

مساحت: 220 زیربنا: 95

فروش

90م

 آدرس: استان ، ، خانه کارگر. جنب هتل بهمن

75

منزل فروشی ۲۲۵۴

کد: 2254

مسکونی

مساحت: 168 زیربنا: 81

فروش

75

 آدرس: استان ، ، مسکن مهر.بولوار غدیر

75م

منزل فروشی۲۲۵۲

کد: 2252

مسکونی

مساحت: 146 زیربنا: 85

فروش

75م

 آدرس: استان ، ، مسکن مهر.بولوار غدیر

60م

منزل فروشی۲۲۴۷

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 100

فروش

60م

 آدرس: استان ، ، زیباشهر.امام حسین 18

95م

منزل فروشی ۲۲۳۸

کد: 2238

مسکونی

مساحت: 303 زیربنا: 75

فروش

95م

 آدرس: استان ، ، بلوار شهید رجایی

70م

منزل فروشی ۲۲۳۵

کد: 2235

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 120

فروش

70م

 آدرس: استان ، ، شهرک گلشن

90م

منزل فروشی ۲۲۳۳

کد: 2233

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 90

فروش

90م

 آدرس: استان ، ، مسکن مهر

75م

منزل فروشی ۲۲۳۰

کد: 2230

مسکونی

مساحت: 270 زیربنا: 120

75م

 آدرس: استان ، ، شهرک ولی عصر

150م

منزل فروشی ۲۲۲۸

کد: 2228

مسکونی

مساحت: 380 زیربنا: 175

فروش

150م

 آدرس: استان ، ، شهرک صدوقی