نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

63م/کارشناسی

منزل مسکونی ۱۰۴۴۳

کد: 10443

مسکونی

مساحت: 165 زیربنا: 87

فروش

63م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. خیابان غدیر.غدیر 12

---

منزل مسکونی۱۰۳۶۳

کد: 10360

مسکونی

مساحت: 265 زیربنا: 125

فروش

---

 آدرس: استان ، طبس، پهن کوچه روبروی مدرسه توکلی.

55م

زمین مسکونی ۱۳۳۵

کد: 1335

زمین مسکونی

مساحت: 340 زیربنا: .......

فروش

55م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

70

مسکونی۱۰۴۱۷

کد: 10417

مسکونی

مساحت: 160 زیربنا: 82

فروش

70

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر-بلوار غدیر

کارشناسی

مسکونی۱۰۴۱۶

کد: 10416

مسکونی

مساحت: 432 زیربنا: 90

فروش

کارشناسی

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، شهرک شهید هاشمی نژاد

74

مسکونی۱۳۲۸

کد: 1328

زمین مسکونی

مساحت: 370 زیربنا: *

فروش

74

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، رضوانشهر

55

مسکونی۱۳۱۹

کد: 1319

زمین مسکونی

مساحت: 168 زیربنا: *

فروش

55

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، خانه های کارگر-حاشیه 100 متری

85 م

مسکونی۱۳۱۷

کد: 1317

زمین مسکونی

مساحت: 320 زیربنا: *

فروش

85 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، ابتدای مسکن مهر

65

مسکونی۱۳۱۶

کد: 1316

زمین مسکونی

مساحت: 220 زیربنا: *

فروش

65

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، پشت هتل بهمن-مجتمع توریستی

80

مسکونی۱۰۴۰۷

کد: 10407

مسکونی

مساحت: 156 زیربنا: 80

فروش

80

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، روبروی امامزاده-