نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

95

زمین مسکونی۱۴۹۲

کد: 1492

زمین مسکونی

مساحت: 240 زیربنا: *

فروش

95

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، 24متری پهن کوچه

55

زمین مسکونی۱۴۹۱

کد: 1491

زمین مسکونی

مساحت: 214 زیربنا: *

فروش

55

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، فاز2

51

زمین مسکونی۱۴۸۹

کد: 1489

زمین مسکونی

مساحت: 330 زیربنا: *

فروش

51

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، رضوانشهر

87

زمین مسکونی۱۴۸۷

کد: 1487

مسکونی

مساحت: 354 زیربنا: *

فروش

87

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، فاز2

80

منزل مسکونی۱۰۷۲۲

کد: 10722

مسکونی

مساحت: 170 زیربنا: 80

فروش

80

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن

60 ۲۰۱۵۰۸۱۹_۱۲۴۵۱۳

منزل مسکونی۱۰۷۲۱

کد: 10721

مسکونی

مساحت: 160 زیربنا: 80

فروش

60

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

65

منزل مسکونی۱۰۷۱۹

کد: 10719

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 78

فروش

65

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

85

منزل مسکونی۱۰۷۱۳

کد: 10713

مسکونی

مساحت: 100 زیربنا: 60

فروش

85

 آدرس: استان خراسان جنوبی، بیرجند، بیرجندمدرس9

77

مغازه تجاری۱۰۷۰۹

کد: 10709

تجاری

مساحت: 41 زیربنا: 41

فروش

77

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، میدان فهمیده

75

منزل مسکونی۱۰۷۰۷

کد: 10707

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

75

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر