نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

90م

زمین فروشی۱۱۹۳

کد: 1193

زمین مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: ---

فروش

90م

 آدرس: استان ، ، صدوقی 10

75 م

منزل فروشی۲۲۷۱

کد: 2271

مسکونی

مساحت: 274 زیربنا: 160متر بالا.51متر پایین

فروش

75 م

 آدرس: استان ، ، رضوانشهر

100م

مغازه فروشی ۲۲۶۷

کد: 2267

تجاری

مساحت: --- زیربنا: 60متر سوییت + 60 متر مغازه

فروش

100م

 آدرس: استان ، ، 24 متری باهنر

55م

زمین فروشی تجاری ۱۱۸۷

کد: 1187

زمین تجاری

مساحت: 36 متر زیربنا: ---

فروش

55م

 آدرس: استان ، ، بولوار 100 متری امامزاده-بالاتر از هتل بهمن

55م

زمین فروشی۱۱۸۰

کد: 1180

زمین مسکونی

مساحت: 280 زیربنا: ---

فروش

55م

 آدرس: استان ، ، فاز 2 فرهنگیان 5

90م

منزل فروشی ۲۲۵۵

کد: 2255

مسکونی

مساحت: 220 زیربنا: 95

فروش

90م

 آدرس: استان ، ، خانه کارگر. جنب هتل بهمن

75

منزل فروشی ۲۲۵۴

کد: 2254

مسکونی

مساحت: 168 زیربنا: 81

فروش

75

 آدرس: استان ، ، مسکن مهر.بولوار غدیر

75م

منزل فروشی۲۲۵۲

کد: 2252

مسکونی

مساحت: 146 زیربنا: 85

فروش

75م

 آدرس: استان ، ، مسکن مهر.بولوار غدیر

60م

منزل فروشی۲۲۴۷

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 100

فروش

60م

 آدرس: استان ، ، زیباشهر.امام حسین 18

95م

منزل فروشی ۲۲۳۸

کد: 2238

مسکونی

مساحت: 303 زیربنا: 75

فروش

95م

 آدرس: استان ، ، بلوار شهید رجایی