نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

70م

منزل فروشی۱۰۲۱۴

کد: 10214

مسکونی

مساحت: 310 زیربنا: 70

فروش

70م

 آدرس: استان ، طبس، میدان امامزاده. پشت کارواش حرم

75م

منزل فروشی۱۰۲۱۰

کد: 10210

مسکونی

مساحت: 170 زیربنا: 75

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر/ غدیر8

75م

منزل فروشی۱۰۲۰۴

کد: 10204

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 75

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. معراج 11

60م//کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۰۳

کد: 10203

مسکونی

مساحت: 162 زیربنا: 81

فروش

60م//کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

65م

منزل فروشی۱۰۲۰۲

کد: 10202

مسکونی

مساحت: 160 زیربنا: 100

فروش

65م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. بلوار غدیر

65م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۰۰

کد: 10200

مسکونی

مساحت: 160 زیربنا: 84

فروش

65م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر/خیابان فدک/فدک3

50م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۹۹

کد: 10199

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 300

فروش

50م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر. امام حسین12

55م

منزل فروشی۱۰۱۹۷

کد: 10197

مسکونی

مساحت: 235 زیربنا: 96

فروش

55م

 آدرس: استان ، طبس، پایین محله/ کوچه شهدا/پشت بسیج

65م/کارشناسی

زمین فروشی۱۲۴۰

کد: 1240

زمین مسکونی

مساحت: 185 زیربنا: 107

فروش

65م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، جنب هتل بهمن

50م

زمین تجاری فروشی۱۲۳۰

کد: 1230

زمین تجاری

مساحت: 50 زیربنا: .....

فروش

50م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر.بلوار40متری