جدیدترین موارد:

130

منزل فروشی۱۱۱۹۳

کد: 11193

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 160

فروش

قیمت: 130

 آدرس: استان ، ، خیابان واعظ12

کارشناسی

منزل فروشی۱۱۱۹۲

کد: 11192

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 120بالا-50زیر زمین

فروش

قیمت: کارشناسی

 آدرس: استان ، ، زیباشهر

کارشناسی

منزل فروشی۱۱۱۹۱

کد: 11191

مسکونی

مساحت: 340 زیربنا: 120

فروش

قیمت: کارشناسی

 آدرس: استان ، ، خیابان نواب

300

مغازه تجاری۱۱۱۹۰

کد: 11190

تجاری

مساحت: 30 زیربنا: ---

فروش

قیمت: 300

 آدرس: استان ، ، خ منتظری جنب فروشگاه رفاه

300

منزل فروشی۱۱۱۸۸

کد: 11188

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 180

فروش

قیمت: 300

 آدرس: استان ، ، خ بهشتی شمالی

110

منزل فروشی۱۱۱۸۷

کد: 11187

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 110

فروش

قیمت: 110

 آدرس: استان ، ، پرو فسور حسابی3

120/130

منزل فروشی۱۱۱۸۶

کد: 11186

مسکونی

مساحت: --- زیربنا: 200

فروش

قیمت: 120/130

 آدرس: استان ، ، صدوقی 5

کارشناسی

منزل فروشی۱۱۱۸۵

کد: 11185

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 156بالا-156پایین

فروش

قیمت: کارشناسی

 آدرس: استان ، ، شهرک گلشن

75

منزل فروشی۱۱۱۸۴

کد: 11184

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 75

فروش

قیمت: 75

 آدرس: استان ، ، مسکن مهر فدک11

210

منزل فروشی۱۱۱۸۳

کد: 11183

مسکونی

مساحت: 250 زیربنا: 120/120

فروش

قیمت: 210

 آدرس: استان ، ، حاشیه بلوار صد متری نرسیده به هتل بهمن